หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 11:38:18

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มรภ.สวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง