หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.39 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.39 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 11:31:26

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.39 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองจัดพิธีเปิดป้ายวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีคุณธีระพล ชลิศราพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง เป็นประธาน และอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน โดยวิทยาลัยหวงเหอ (Huang He) เป็นความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ วิทยาลัยโปลีเทคนิค ซานเหมินเซี๊ยะ(Sanmenxia Polytechnic) และมีกำหนดการพิธิเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยโปลีเทคนิค ซานเหมินเซี๊ยะ(Sanmenxia Polytechnic)  และวิทยาลัย Huang He ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยระบบการสื่อสารทางไกลออนไลน์ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563