หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ >>กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)
ประกาศ >>กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 11:24:06

ประกาศ >>กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrollment)

 ที่ reg.ssru.ac.th ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563