หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน​ท้องถิ่นประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชน ในจังหวัดระนอง​เพื่อสอบถามความต้องการ​ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชน
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน​ท้องถิ่นประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชน ในจังหวัดระนอง​เพื่อสอบถามความต้องการ​ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 16:06:48

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   ผศ.ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อาจารย์นรินทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน อาจารย์แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์ และคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นประชุมร่วมกับกลุ่มชุมชนผู้ผลิตกาหยู, สมุนไพรแฟนซี, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุด, กะปิ และใบเหลียง ในจังหวัดระนองเพื่อสอบถามความต้องการ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนฯ