หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 9​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 11/2563
วันที่​ 9​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 11/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 11:21:12

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 11/2563 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5