หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น. ศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม​ และปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 5
วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น. ศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม​ และปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 5

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:48:49

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่  5   ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม