หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 7​ พฤศจิกายน​2563​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์​
วันที่​ 7​ พฤศจิกายน​2563​ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 10:55:11

วันที่ 7 พฤศจิกายน2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสติกส์  ซึ่งเป็นการให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์โดยตรง