หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.25 น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร​นวดไทยเพื่อสุขภาพ​ 150​ ชั่วโมง​ รุ่นที่​ 1
วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 10.25 น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร​นวดไทยเพื่อสุขภาพ​ 150​ ชั่วโมง​ รุ่นที่​ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:41:33

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.25 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ   มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1  จำนวน 4  คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาและสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา