หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 14:43:27