หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​(COVID-19)
มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​(COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 11:59:54

ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีความใส่ใจสุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงจัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้

- จัดให้มีทางเข้า- ออก เพียงทางเดียว

- มีการแสกนวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้า

- จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์บริการ พร้อมทั้งสบู่ล้างมือตามจุดต่างๆ

- พ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้น โต๊ะเรียน ห้องประชุม ฯลฯ