หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการบริหาร​ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม​ (Agritech​ and Innovation​ Center​ : AIC)​ ครั้งที่​ 8/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหาร​ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม​ (Agritech​ and Innovation​ Center​ : AIC)​ ครั้งที่​ 8/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 11:34:19

                      ช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางอัญชัญ จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาวอังคณา คณีกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน