หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 11:30:36

              ช่วงเช้า วันที่ 25 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต (นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์ รหัส 60) โดยมี อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธาน และมีอาจารย์ณัฐพล วัฒนไชย หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงาน  ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณโกรินทร์  บริรักษ์ Materials Coordinator. บริษัท เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการประกอบอาชีพด้านโลจิสติกส์

               ช่วงท้ายรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณาจารย์กล่าวให้โอวาทและคำอวยพรแก่นักศึกษาจบใหม่ และร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน