หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมบุคลากร​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 3/2564
วันที่​ 2​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมบุคลากร​ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ครั้งที่​ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:36:39

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ครั้งที่ 3/2564   ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯ นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯ นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม