หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > CLS การรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
CLS การรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 10:03:45

                 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาวรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการสัมมนาการรักษาความเป็นผู้นำและก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน (CLS Keep Holding the Lead and Moving Forward Together) พร้อมรับนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ณ ห้องประชุมเพชรสยามบอลลูน โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี