หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปี​ 2564​ ครั้งที่​ 1 สายวิชาการ
การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปี​ 2564​ ครั้งที่​ 1 สายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 10:00:23

          วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สายวิชาการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 3   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง