หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2563​ นางสาววนัสนาฏ​ ประพาลา​ รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ประชุมร่วมกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ​ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ผ่านระบบการประชุม​Google Meet​ เพื่อทบทวนงานและกระบวนการสร้างคุณค่า
วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2563​ นางสาววนัสนาฏ​ ประพาลา​ รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ประชุมร่วมกับบุคลากรระดับปฏิบัติการ​ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ผ่านระบบการประชุม​Google Meet​ เพื่อทบทวนงานและกระบวนการสร้างคุณค่า

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:18:05

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประชุมร่วมกับบุคลากรระดับปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ผ่านระบบการประชุมGoogle Meet เพื่อทบทวนงานและกระบวนการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงานต่อไป