หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรม"โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์"
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรม"โครงการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 15:29:48