หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปี​ 2564​ ครั้งที่​ 1 สายสนับสนุนวิชาการ
การประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ ประจำปี​ 2564​ ครั้งที่​ 1 สายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 09:56:04

                วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางสาวนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์ฯร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ  โดยมีนางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์