หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:12:50

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  นางโรจนภรณ์ บุญศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง นางอัญชัญ  จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC  และน.ส.อังคณา คณีกุล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC)  ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุม AIC ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน