หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรัชษกรณ์ เกตุลิขิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรัชษกรณ์ เกตุลิขิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-11-03 21:36:07

              วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวพรัชษกรณ์  เกตุลิขิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564  ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet  โดยมีรศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ  รักษาการอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธาน