หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ พบปะพูดคุยกับกลุ่มภัฏพัฒน์ระนองนวดแผนไทย
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ พบปะพูดคุยกับกลุ่มภัฏพัฒน์ระนองนวดแผนไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 15:28:28

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นางอัญชัญ  จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ พบปะพูดคุยกับกลุ่มภัฏพัฒน์ระนองนวดแผนไทย  เพื่อสอบถามอุปสรรค ปัญหา และหารือแนวทางการพัฒนาห้องเรียนชุมชนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองต่อไป