หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 10:48:33

วันที่  5  พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  เป็นประธานในการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนางสาววนัสนาฏ  ประพาลา  รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์