หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์​ ด้านการบริหารและจัดเก็บสินค้า​ ดูแลและบริการคลังสินค้า​ ครั้งที่​ 2/2563
การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์​ ด้านการบริหารและจัดเก็บสินค้า​ ดูแลและบริการคลังสินค้า​ ครั้งที่​ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 09:47:49

          ช่วงบ่าย วันที่ 17 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ด้านการบริหารและจัดเก็บสินค้า ดูแลและบริการคลังสินค้า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องอาหาร Library โรงแรม Sheraton กทม.