หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​17.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​เป็นประธานในการปิดการตรวจสอบ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​17.00 น. อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​เป็นประธานในการปิดการตรวจสอบ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 14:47:37

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา17.00 น.

อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเป็นประธานในการปิดการตรวจสอบ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรศูนย์ฯเข้าร่วม และมีนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะเป็นผู้ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สิน