หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ ร่วมออกบูธการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ ร่วมออกบูธการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-11-03 21:31:53

                    วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  รักษาการผู้อำนวยการศุนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะ ร่วมออกบูธการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (เขตตรวจราชการที่  6  ประกอบด้วยจังหวัดกระบี่   ตรัง  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล)ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน) พร้อมด้วยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์  พลบุตร) และคณะ  เพื่อรับทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต