หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการและตัวแทนบุคลากรที่มิใช่ข้าราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการและตัวแทนบุคลากรที่มิใช่ข้าราชการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2021-01-03 09:44:19

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากตัวแทนข้าราชการและตัวแทนบุคลากรที่มิใช่ข้าราชการ

ลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่  22  ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น.