หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงานประกันสังคมแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
สำนักงานประกันสังคมแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 14:23:41

สำนักงานประกันสังคมแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564  สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ

1)  ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่งานบุคคล

2)  ทำรายการด้วยตนเอง ผ่าน www.sso.go.th

3)  ทำรายการด้วยตนเอง ผ่าน Application SSO COnnect