หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (การบริหารพัสดุ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (การบริหารพัสดุ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 14:26:59

วันที่  24 - 27 พฤศจิกายน 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงาน/ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (การบริหารพัสดุ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมีนางกาญจนา  บุญแดง นักวิชาการเงินและบัญชี นายพีระพัฒน์  เพชรสังข์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายฐิติพงศ์ ศรวณีย์กุล ช่างเทคนิค เป็นผู้ชี้ตำแหน่งที่ตั้งพัสดุเพื่อการตรวจสอบ