หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำกลุ่มภัฏพัฒน์ นวดไทย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำกลุ่มภัฏพัฒน์ นวดไทย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรนวดแผนไทย 150 ชั่วโมง)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-07-21 15:40:44

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563  นางอัญชัญ  จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง นำกลุ่มภัฏพัฒน์ นวดไทย ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสู่การสร้างรายได้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรนวดแผนไทย  150  ชั่วโมง) เข้าร่วมการอบรมเภสัชกรรมไทยเบื้องต้น ร่างกายของเรา (กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป)/การตรวจร่างกายเบื้องต้น กฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และรับฟังบรรยายประวัติความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย  ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร