หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมมอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1
การประชุมมอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 14:20:29

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประจำปี 2564  ครั้งที่  1  วันในศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

#สายสนับสนุนวิชาการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น.

#สายวิชาการ  ภาคบ่าย เวลา 13.00  - 16.30 น.

โดยเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ SSRU Event