หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมปรึกษาหารือกับนางปราณีพร​ บุญประภาศรี​ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน​ และคณะเรื่องโครงการจัดหารายได้ของศูนย์การศึกษาจังหวัด
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และผู้ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมปรึกษาหารือกับนางปราณีพร​ บุญประภาศรี​ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน​ และคณะเรื่องโครงการจัดหารายได้ของศูนย์การศึกษาจังหวัด

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 14:21:50

วันที่  26  พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.

อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   นางอัญชัญ  จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมปรึกษาหารือกับนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  และคณะเรื่องโครงการจัดหารายได้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง