หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2563 รศ.ดร.วิทยา​ เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและและประกันคุณภาพ​ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์​ ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง​ อธิการบดี
วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2563 รศ.ดร.วิทยา​ เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและและประกันคุณภาพ​ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์​ ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง​ อธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 14:18:31

ช่วงบ่าย วันที่ 14 ธันวาคม 2563  รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดร.วลีรักษ์ สิทธิสม และนางสาววนัสนาฏ ประพาลา  รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 6  ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป