หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2563​ อาจารย์​สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 12/2563
วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2563​ อาจารย์​สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ (กบม.)​ ครั้งที่​ 12/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-17 14:14:28

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 12/2563 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ (4-201) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม