หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ และคณะ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 14:10:09

วันที่  26  พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น.

อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาววนัสนาฏ ประพาลา รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง   นางอัญชัญ  จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ซึ่งจัดโดยบริษัท I-xav Corporation ณ บริเวณที่ก่อสร้างอาคาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง