หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 24​ พฤศจิกายน​2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการเปิดการตรวจรับ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน​โดยหน่วยตรวจสอบภายใน​
วันที่​ 24​ พฤศจิกายน​2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ อาจารย์สุวัฒน์​ นวลขาว​ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ เป็นประธานในการเปิดการตรวจรับ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน​โดยหน่วยตรวจสอบภายใน​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 13:43:08

วันที่ 24 พฤศจิกายน2563 เวลา 09.30 น. อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประธานในการเปิดการตรวจรับ/ให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  นำโดยนางปราณีพร บุญประภาศรี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3  ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง