หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 12:02:16

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา