หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2563​
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​ 1/2563​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-07-21 14:39:06

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ คชพันธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ศาลากลางจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง