หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 11:54:08

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic  และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic  โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณาจารย์ไทย กล่าวถึงความร่วมมือฯดังกล่าว   และมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดฯ ดร.นาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษาและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความร่วมมือฯ ซึ่งในพิธีดังกล่าวเป็นการเปิดร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5