หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์นวลขาวผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดวิทยาลัยหวางเหอ ( Huang He) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์สุวัฒน์นวลขาวผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่างจังหวัดร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดวิทยาลัยหวางเหอ ( Huang He) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-12-16 10:38:51

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง  อาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และนางอัญชัญ  จงเจริญ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการเปิดวิทยาลัยหวางเหอ (Huang He)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ผ่านระบบออนไลน์)  ร่วมกับรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพิธีเปิดฯจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563