หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวรับสมัครนักศึกษา > คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-11-03 20:17:27

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO 

เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 ต.ค.63 - 6 ม.ค.64

ที่ http://admission.ssru.ac.th

รหัส 7347 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 

รหัส 3470 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

รายละเอียด >>>> คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต รอบที่ 1 PORTFOLIO