หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนรวม​ และปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​2
วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนรวม​ และปฏิบัติการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ ครั้งที่​2

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 14:49:58