หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ เวลา​ 11.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พบปะนักศึกษา​ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​
วันที่​ 30​ กรกฎาคม​ 2563​ เวลา​ 11.00​ น.​ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ​ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ​ พบปะนักศึกษา​ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 14:48:24