หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง และ วิทยาลัยชุมชนระนอง
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง และ วิทยาลัยชุมชนระนอง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-05-21 18:26:10

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง และ วิทยาลัยชุมชนระนอง ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา