หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ฯระนอง ดำเนินการจัดโครงการเพาะพันธุ์เมล็ด CLS ครั้งที่3 "รับน้องอย่างสร้างสรรค์"
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒  นางอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เป็นประ ...
2019-08-16 11:22:01
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจ ...
2019-08-16 11:06:14
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2562​
วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ...
2019-08-16 11:00:41
คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ วัดบ้านหงาว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้า ...
2019-08-16 10:53:57
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ ...
2019-08-16 10:29:17
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมโครงการ "ส.ส.ชวนผู้ว่าปั่นปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว"
วันที่ 21 ก.ค.62 เวลา 08.00 น.  คณาจารย์นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังห ...
2019-08-16 10:19:24
ข่าวย้อนหลัง