หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ
กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ

การประชุมงานตกแต่งห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธ ...
2019-12-16 14:28:40
พิธีมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรา ...
2019-12-16 14:26:21
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการแต่งหน้าให้แก่นักศึกษา
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์สุนิษา เพ็ญทรัพย์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-11-20 09:12:07
ข่าวย้อนหลัง