หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrolment)
ปฏิทินกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง (Free Enrolment) ของนั ...
2019-12-16 12:15:31
แก้ไขประกาศกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แก้ไขประกาศกิจกรรมวิชาการภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
2019-12-16 12:02:56
อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้าร่วมการอบรม ...
2019-12-16 12:00:28
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านโลจ ...
2019-12-16 14:27:07
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ ส่วนราชการของจังหวัดระนอง จำนวน 9 หน่วยงาน
3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมลงนามบัน ...
2019-12-16 14:25:52
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดวันเปิด - ปิดภาคเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2019-11-15 15:51:46
ข่าวย้อนหลัง