หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา​(COVID-19)
ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มีความใส่ใจสุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มาใช้บริการ จึงจั ...
2021-01-03 11:59:54
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง
           สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 ...
2021-01-03 11:55:00
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดี
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติแต่งต ...
2021-01-03 11:49:50
สวัสดีปีใหม่​ 2564????????????
              ช่วงเช้า วันที่ 28 ธันวาคม 2563 อาจารย์สุวัฒน์ นวลข ...
2021-01-03 11:46:43
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​ เรื่อง​ แนวปฏิบัติสำหรับ​นักศึกษา​ นักเรียนและบุคลากร​ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า​ หรือ​ COVID-19​(ฉบับที่​2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องจ ...
2021-01-03 11:36:41
งานวันดินโลก​ ปีพ.ศ.​ 2563
                    ช่วงเช้า วันที่ 24 ธันวาคม 256 ...
2021-01-03 11:05:10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระ ...
2021-01-03 10:30:14
ข่าวย้อนหลัง