หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (สาขาการจัดการคุณภาพและรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (สาขาการจัดการคุณภาพและรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2019-08-06 15:20:27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (สาขาการจัดการคุณภาพและรัฐศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2562
????????????????????????????????
➡️สาขาการจัดการคุณภาพ วันที่ 13 ก.ค 62 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

➡️สาขารัฐศาสตร์ วันที่ 20 ก.ค 62 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป