หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง "การปลูกพืชผักสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง "การปลูกพืชผักสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 15:48:33

วันที่ 20 สิงหาคม 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง จัดโครงการพัฒนาสวนพืชผักสมุนไพรในแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง "การปลูกพืชผักสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ โดยมีผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย อาทิ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง, สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง, หอการค้าจังหวัดระนอง, กลุ่ม Young Smart Farmer จ.ระนอง นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม