หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 11 สิงหาคม นางอัญชัญ จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation :AIC) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 11 สิงหาคม นางอัญชัญ จงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation :AIC) ครั้งที่ 3/2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 15:27:50