หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > วันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรม พัฒนาฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง
วันที่ 6-10 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง จัดโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน กิจกรรม พัฒนาฝีมือรองรับการจ่ายค่าจ้าง หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2020-09-24 15:24:24