หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมศูนย์การศึกษาฯ > นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกันสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกันสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนอง
2019-07-22 16:15:59

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562  นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมกับเทศบาลตำบลหงาว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดหงาว ต.หงาว จ.ระนอง